Curiehom

Your idea up and running

Wij helpen jou om jouw idee uit de grond te stampen. In het begin helpen we je door vragen te stellen over jouw visie: Wie zijn je klanten? Wat zijn hun problemen? Hoe gaan wij die oplossen? Wie gaat er voor je product betalen?

Prototype

Heb je een antwoord op deze vragen? Super! Dan gaan we aan de slag om deze antwoorden valideren. In een iteratief proces zetten we jouw idee om in een prototype. Zeer snel heb jij een prototype, waarmee je jouw visie inzichtelijk kan maken voor je klanten. Krijg je feedback om jouw visie te verbeteren. Prima! In korte iteraties verbeteren we het prototype zodat deze de perfecte oplossing biedt voor jouw klant.

Een prototype is model van de echte versie. Het model zal lijken te werken. Je kan door de schermen heen klikken, er lijkt data in te zitten en de navigatie is in orde. Werken doet dit model, dat wordt geregeld in de volgende fase.

Minimum Viable Product

Na de prototype fase helpen we jou om het prototype om te zetten naar een eerste versie van het product. Het mooie is dat een groot gedeelte van het prototype gebruikt kan worden in het uiteindelijke product. Aan het eind heb je een product waar jouw klanten voor willen betalen, omdat het hen echt helpt.